การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประวัติความเป็นมาของไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง

ประวัติความเป็นมาของ การไฟฟ้านครหลวง ในประเทศไทย เรานั้นมีมายาวยายสมัยปู่ย่าตายาย นอกจากจะอาศัยแสงสว่างจากดวงอาทิตย์แล้ว ก็มีเทียนไขและตะเกียงชนิดต่างๆ บางทีก็เอาหญ้าปล้องมาแซะเอาไส้ออก แล้วผึ่งแดดไว้ให้แห้งสนิทเพื่อนำเอามาทำไส้ตะเกียงในสมัยก่อน ส่วนของผู้มีฐานะดีสักหน่อยก็จะใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าด ที่เป็นโคมมีหูหิ้ว เรียกว่า ตะเกียงรั้ว ที่เรียกกันแบบนี้เพราะว่าตอนสั้งเข้ามาใช่นั้น เอามาจุดประดับตามรั้วเวลามีงาน รอบตะเกียงรั้วมีโป๊ะแก้วกันลมได้ ตะกียงอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า ตะเกียงแมงดา ที่มีลักษณะกลม ๆ นูนเล็กน้อยและค่อยข้างแบนคล้ายรูปแมงดา ในหม้อมีน้ำมันก๊าดบรรจุอยู่ มีท่อเล็กๆ ต่อจากหม้อน้ำมันลงมาที่ปลายท่อ มีรูเล็กๆ ที่เรียกว่า นมหนู เมื่อน้ำมันหยดลงมาตะเกียงก็จะสว่างขึ้น นอกจากนี้ยังมีตะเกียงที่ไขลานให้หมุนใบพัด เป่าลมให้เปลวไฟตั้งตรง ทำให้แสงไฟไม่วูบวาบ เย็นตาและไม่มีควัน ส่วนตะเกียงเจ้าพายุก็มีใช้อยู่ทั่วไป

วันที่ 1 สิงหาคม 2501 รัฐบาลได้รวมกิจการ การไฟฟ้านครหลวง สาขา กรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวงสามเสนเป็นรัฐวิสาหกิจโดยใช่ชื่อ “การไฟฟ้านครหลวง” ซึ่งถือว่าเป็นวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง อย่างเป็นทางการ

การไฟฟ้านครหลวง

ธุจกิจอื่นของ การไฟฟ้านครหลวง ที่จัดทำขึ้นดังนี้

 1. บริการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า บริการออกแบบ เดินสาย ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเรงสูง สำหรับอาคาร สำนักงาน โรงงาน บ้านพักอาศัยทั้งภายในและภายนอก ออกแบบและประมาณราคาการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ห้องหม้อแปลง สถานีไฟฟ้าย่อย รวมทั้ง ก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน
  • ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขงานระบบไฟฟ้าแรงสูง ตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
  • บริการสำรวจ ออกแบบและประมาณราคาระบบไฟฟ้าภายในนิติบุคคลอาคารชุด อาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัยบริการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ตู้แผงสวิตช์ แสงสว่างและเต้ารับ ระบบสายดินบริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องภายในนิติบุคคลอาคารชุด อาคารสำนักงาน และบ้านพักอาศัยติดต่อบริการขอใช้ไฟฟ้า
  • บริการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างภายนอกเพื่อความสวยงามให้กับโบราณสถาน สถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยวและภูมิสถาปัตย์ต่างๆ บริการประดับ ตกแต่งไฟประดับเพื่อการเฉลิมในเทศกาลต่างๆ
 2. บริการด้านการบริหารจัดการพลังงาน บริการที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการพลังงานสำหรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม  หน่วยงานราชการ ธุรกิจโรงพยาบาล พร้อมดำเนินการในด้านการจัดหาเงินลงทุนสำหรับการเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับการบริหารจัดการพลังงานบริการที่ปรึกษาด้านการออกแบบ และกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณ์ และงานระบบที่เกี่ยวข้องกับงานอนุรักษ์พลังงานบริการตรวจวัด และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พร้อมวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อการอนุรรักษ์พลังงาน
  • บริการบริหารโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการติดตั้ง Solar Cell ทุกประเภท เช่น Solar Farm Solar Rooftop
 3. บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตามหลักวิชาการ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและซอมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญงานให้บริการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermoscan)
  • บริการให้คำปรึกษาระบบไฟฟ้าขัดข้องให้กับสมาชิกตลอด 24 ชม.ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีย่อย
 4. บริการโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง และศูนย์ข้อมูลการไฟฟ้านครหลวง เช็คค่าไฟ มีความพร้อมในการให้บริการด้านโทรคมนาคมเพื่อเปิดโลกเทคโนโลยีการสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว ไร้ขีดจำกัดแก่ประชาชน ด้วยศักยภาพของโครงข่ายใยแก้วนำแสง  และโครงข่ายสายไฟฟ้าแรงต่ำทั่วกรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  และสมุทรปราการ โดยการไฟฟ้านครหลวงได้รับมอบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม จาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 โดยมีขอบเขตการ บริการ การไฟฟ้า นครหลวง
 5. ให้เช่าโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Network) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการบริการโทรคมนาคมให้เช่าโครงข่ายสายไฟฟ้าจำหน่ายแรงต่ำ (Low Voltage Power Line Network) เพื่อใช้ในการให้บริการโทรคมนาคม
 6. บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าห้องปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายใต้สังกัด กองทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สายด่วนการไฟฟ้านครหลวง มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ตามมาตรฐานและ ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ผ่านการฝึกอบรมตามข้อกำหนด และใช้เครื่องมือที่เป็นไปตามมาตรฐาน มีความเที่ยงตรง และได้รับการสอบเทียบจาก สถาบันที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
 7. บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาไฟฟ้า, ฐานรากเสาไฟฟ้า, เสาเข็มสตับ, เสาเข็ม, เสาเข็มไอ,แฮนด์โฮล  มาตรฐาน การไฟฟ้านครหลวง จ่ายค่าไฟ หรือ การไฟฟ้านครหลวงคืนเงินประกัน
 8. บริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้านครหลวงได้พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ให้มีความก้าวล้ำนำหน้าอยู่เสมอ ด้วยการสำรวจและการ update ข้อมูลใหม่ๆ ตลอดเวลาโดยมีฐานข้อมูลแผนที่ฐานเชิงรหัส (แผนที่ดิจิตอล) ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ในมาตราส่วน 1:1000 ซึ่งเป็นสารสนเทศเชิงพื้นที่ (Spatial Map) ที่ได้มาตรฐานมีความละเอียดและแม่นยำสูง สามารถเห็นถึงตัวอาคารแต่ละหลัง การให้บริการด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบ GIS

ด้วยประสบการณ์การทำงานกับระบบ GIS อย่างยาวนานประกอบกับข้อมูลแผนที่ที่สมบูรณ์ การไฟฟ้านครหลวง call center จึงมีความพร้อมในการให้บริการด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบ GIS ดังนี้

บริการข้อมูลแผนที่เชิงรหัส (Digital Land Base Map) สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีระบบ GIS อยู่แล้ว และต้องการร่วมใช้ข้อมูลแผนที่ฐานบริการแผนที่ฐานเชิงรหัสพร้อมโปรแกรมประยุกต์ (Digital Land Base Map & Application)บริการข้อมูลแผนที่ฐานพร้อมโปรแกรมประยุกต์ผ่าน Internet บริการพิมพ์ข้อมูลแผนที่เฉพาะบริเวณที่ต้องการ (Ad Hoc Map) สำหรับงานก่อสร้างต่างๆ pgslot game

บทความที่น่าสนใจ superslot

 • LINE Official Account บน มือ ถือ
 • Genshin Impact map เกมออนไลน์ใหม่ล่าสุด ที่กำลังมาแรง